PAŹDZIERNIK

                                   

                      Podobny obraz

Tematyka kompleksowa:

1. JESIENNE KRAJOBRAZY

2. OWOCE I WARZYWA JESIENIĄ

3. JESIENNA POGODA

4. INDIAŃSKA WIOSKA

 

Cele pracy dydaktyczno-wychowawczej:

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

 • buduje zrozumiałe wypowiedzi, odnosząc się do własnych doświadczeń, przeżyć, planów, emocji;
 • interesuje się czytaniem;
 • podaje nazwy instrumentów muzycznych;
 • wyjaśnia pojęcia: ogród, grządka, przepis, orkiestra, Indianin, tipi, wigwam, totem;
 • wyszukuje pary takich samych liter
 • opisuje jesienny las i park przedstawione na plakacie;
 • wyróżnia głoski e, i w nagłosie;
 • powtarza z pamięci proste rymowanki;

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZYRODNICZA, ZDROWOTNA

 • przestrzega zasad fair play; rozumie, że nie zawsze się wygrywa;
 • bierze udział w zabawach integracyjnych;
 • rozpoznaje podstawowe emocje i podaje ich nazwy;
 • opisuje zmiany zachodzące jesienią w życiu roślin i zwierząt;
 • wymienia nazwy zwierząt leśnych oraz ich domów;
 • podaje nazwy gatunków drzew, z których pochodzą liście i owoce;
 • wymienia nazwy warzyw z jesiennego ogrodu;
 • wie, czym jest muzeum i jak należy się w tym miejscu zachowywać;
 • odgrywa role w zabawach parateatralnych;
 • podaje nazwy części ciała;
 • samodzielnie się ubiera i rozbiera;
 • określa swój nastrój i próbuje wskazać jego przyczynę;

AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA

 • określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do siebie;
 • rozróżnia strony lewą i prawą;
 • przelicza elementy w zbiorze, porównuje liczebność zbiorów;
 • rozpoznaje figury geometryczne i podaje ich nazwy;
 • klasyfikuje przedmioty według polecenia lub w samodzielnie wymyślony sensowny sposób;
 • rozpoznaje cyfry 1, 2 i podaje ich nazwy;
 • poprawnie posługuje się liczbami 1 i 2 w aspekcie porządkowym;
 • porównuje długość przedmiotów, zna różne sposoby mierzenia długości;

AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA

 • sprawnie posługuje się kredkami;
 • koloruje według kodu;
 • kreśli szlaczki przygotowujące do pisania cyfr 1, 2;
 • rysuje po śladzie bez odrywania ręki;
 • rysuje szlaczek przygotowujący do pisania liter e, E, i, I;
 • wykazuje się dokładnością i sprawnością podczas prac manualnych;
 • tworzy prace plastyczne z nietypowych materiałów;

AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA

 • określa dynamikę i tempo utworu;
 • próbuje zapamiętać słowa i melodię piosenek: Malowała jesień, Jabłka, Jesienny kujawiaczek;
 • chętnie uczestniczy w zbiorowym tańcu i śpiewie;
 • swobodnie tańczy według własnego pomysłu do muzyki (również klasycznej);
 • reaguje gestem na określony dźwięk muzyczny w umówiony sposób;

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

 • przedstawia za pomocą gestów, ruchu i mimiki czynności, zawody, pojęcia, zjawiska oraz treść opowiadań i wierszy;
 • bierze udział w zabawach muzyczno- ruchowych;
 • uczestniczy w ćwiczeniach relaksacyjnych, również w parach;
 • uczestniczy w zabawach ruchowych usprawniających koordynację i równowagę;
 • posługuje się pantomimą jako formą ekspresji twórczej;
 • wykonuje ćwiczenia wymagające wyobraźni i zwinności oraz przeciwdziałające stopie płasko-koślawej;

PIOSENKI

„Malowała jesień 

1. Malowała jesień  w parku wszystkie liście,

na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Ref.: La, la, la, la, la,       

 la, la, la, la, la,         

 na czerwono, na brązowo,          

 żółto i złociście.

2.  Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.

Ref.: La, la, la, la, la,     

la, la, la, la, la,         

przyglądała się jak jesień         

barwi wszystko wokół.

3.  Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,

zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Ref.: La, la, la, la, la,        

la, la, la, la, la,         

zrywa kolorowe liście        

i ze sobą niesie.

,,Jesienny kujawiaczek”

1. Jesienny kujawiaczek 
na skakance z wiatru skacze, 
płaszczyk ma w deszczowych kropkach, 
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz! 

Ref. Kujawiak, kujawiaczek 
la, la, la la, la, 
la, la, la la, la. 
Kujawiak, kujawiaczek 
m – m – m… 

2. Jesienny kujawiaczek 
z rudych liści ma kubraczek, 
czasem gwiżdże, czasem dzwoni, 
bukiet wrzosów trzyma w dłoni. 

Ref. Kujawiak, kujawiaczek 
la, la, la la, la, 
la, la, la la, la. 
Kujawiak, kujawiaczek 
m – m – m… 

3. Jesienny kujawiaczek 
czasem w deszczu cicho płacze, 
nieraz śmieje się do słońca 
i orzechy z drzewa strąca. 

Ref. Kujawiak, kujawiaczek 
la, la, la la, la, 
la, la, la la, la. 
Kujawiak, kujawiaczek 
m – m – m…