PAŹDZIERNIK

              Podobny obraz 

Tematyka kompleksowa

 1. OWOCE
 2. WARZYWA
 3. DARY JESIENI

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZYRODNICZA I ZDROWOTNA

 • rozpoznaje nazwy owoców i warzyw
 • rozumie znaczenie jedzenia owoców i warzyw dla zdrowia 
 • doskonali zmysł smaku
 • rozpoznaje i nazywa smaki: słodki, kwaśny
 • rozpoznaje i nazywa: kasztany, żołędzie, korale jarzębiny,
 •  zna drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu: dąb, kasztanowiec, jarzębina
 • rozumie określenia: pień, gałęzie, liście
 • porównuje liście świeże i suszone – dostrzega różnice i podobieństwa,
 • rozumie pojęcia: dzień, noc
 • wykonuje polecenia N

AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWA

 • ćwiczy ruchome narządy mowy: mięśnie policzków, warg, języka,
 • ćwiczy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: tup, chrup, la, cha
 •  uczy się budować proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia.
 • posługuje się nazwami owoców: jabłko, gruszka, śliwka
 • ogląda książeczki obrazkowe, nazywa warzywa na obrazkach
 • posługuje się nazwami warzyw i określeniami: twarde, miękkie
 • posługuje się określeniami: kasztany, żołędzie, jarzębina, borowik, kurka, muchomor
 • posługuje się określeniami: dzień, noc
 • uczy się budować proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia

AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA

 • rozumie określenia: pomiędzy, obok
 • grupuje owoce i warzywa według rodzajów
 • liczy w dostępnym zakresie i określa liczbę elementów liczebnikiem: 1, 2
 •  rozumie określenie para
 • uczy się układania elementów w szeregu, dobierania w pary
 • doskonali liczenie
 • posługuje się określeniami: mniej, więcej
 • tworzy rytmiczny układ elementów według wzoru
 • rozwija orientację w schemacie własnego ciała

AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNA I TECHNICZNA

 • doskonali umiejętność malowania i posługiwania się klejem
 • odróżnia i nazywa kolory: czerwonyzielony
 • wykonuje wydzierankę – poznaje technikę plastyczną
 • koloruje kolorową kredą kontury owoców – poznaje technikę plastyczną
 • lepi z plasteliny – odzwierciedla w formie przestrzennej kształty i kolory warzyw
 • tworzy obrazek z gotowych elementów
 • tworzy kompozycje z elementów przyrodniczych

AKTYWNOŚĆ SŁUCHOWA I MUZYCZNA

 • zna i śpiewa piosenkę: A ja wiem;  Burak i cebula; Grzybek tu, grzybek tam,
 • uczestniczy w zabawie ruchowej ze śpiewem
 • reaguje na sygnały słowne, wzrokowe i słuchowe
 • rytmicznie klaszcze

AKTYWNOŚĆ RUCHOWA

 • ilustruje ruchem treść piosenki
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • reaguje na sygnały słuchowe, słowne, wzrokowe
 • uczy się prawidłowego chodu na czworakach
 • rozwija ogólną sprawność ruchową

Uczymy się piosenek i wierszy:

WIERSZ
 
,,Owoce” 
 
Wpadła gruszka do fartuszka,
a za gruszką dwa jabłuszka, 
a śliweczka wpaść nie chciała, 
bo śliweczka niedojrzała!
 
 
PIOSENKA
 
,,A ja wiem”
 
 
A ja wiem, nie powiem,
kto nas dziś odwiedzi, 
czerwone jabłuszko,
co na drzewie siedzi.
 
Czerwone jabłuszko,
złocista gruszeczka,
złocista gruszeczka 
i piękna śliweczka.
 
,,Burak i cebula” – muz. M. Melnicka – Sypko
 
Cebulka, cebulka, 
okrągła jak kulka, 
buraczka złapała,
potańcować chciała.
 
Buraczek, buraczek,
miał czerwony fraczek,
z cebulką tańcował, 
nóżek nie szanował.