PAŹDZIERNIK

                          

              Podobny obraz

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

2. JESIENIĄ W PARKU

3. JESIENIĄ W LESIE

4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

Cele pracy dydaktyczno-wychowawczej:

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów i wycieczek.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw. 
 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku,
  w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.

 

WIERSZE:

Jesienią w parku” – B. Forma

Jarzębina i żołędzie
w parku pełno jest ich wszędzie.
Zbieraj wszystko do koszyka –
woła Paweł i Monika.

Wiatr powiewa, deszczyk pada,
a tu grad kasztanów spada.
Lecą liście i żołędzie,
śmiechy dzieci słychać wszędzie.

Będzie ludzik kasztanowy,
za nim piesek żołędziowy.
Z jarzębiny koraliki
dla laleczki Weroniki.

 

Jesienna wizyta”- B. Forma

Przybyła do lasu Pani Jesień,
jej śpiew wiatr po lesie niesie.
Chociaż ma pracy wiele
chce zobaczyć, co robią przyjaciele.

Zapukała do jeża, a on właśnie
wiedząc, że na czas zimy zaśnie
norkę sprząta, gromadzi zapasy
na zimowe ciężkie czasy.

Odwiedziła też niedźwiedzia,
a niedźwiedź wcale nie leżał.
Mrucząc z gawry śmieci wymiata,
szkoda, że już koniec lata.

Spotkała Jesień także wiewiórkę
i jej z rudą kitką córkę.
Orzechy do dziupli zbierały,
rozmawiać wcale nie chciały.

Wszyscy mieszkańcy lasu
nie mają już wiele czasu, 
niebawem nastanie zima,
a las pokryje śnieżna pierzyna.

PIOSENKA:

W kasztankowym mieście”- sł. D. Geller, muz. A. Markiewicz

I.W kasztanowym mieście
Wszystko jest z kasztana
Kasztanowe drzewa
Szumią tu od rana .

Kasztanowe chmury
Płyną ponad miastem
Słońce jest zielone
Śmieszne i kolczaste .

Ref: Kasztanowy konik ,
Kasztanowy bat
Na koniku kasztanowym
Pojedziemy w świat

II.W kasztanowym mieście
W kasztanowy ranek
Każdy na śniadanie
Je kasztanów dzbanek

Ref: Kasztanowy konik ,
Kasztanowy bat
Na koniku kasztanowym
Pojedziemy w świat