PAŹDZIERNIK

                             Podobny obraz

 

Tematyka kompleksowa:

1. JESIEŃ W SADZIE

2. DARY OGRODU

3. NASZE RODZINY

4. DOMOWI ULUBIEŃCY

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie i smaku, nazywanie drzew owocowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw za pomocą wzroku, dotyku, smaku i zapachu
 • Podawanie imion członków swojej rodziny, opisywanie ich wyglądu i ról które pełnią
 • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta domowe
 • Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt
 • Obserwacja przyrody w najbliższym otoczeniu – zmian które zachodzą jesienią
 • Porównywanie liczebności zbiorów
 • Umiejętność przeliczania do czterech na przedmiotach
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • Prawidłowe stosowanie przyimków: na, pod, obok, za itp.
 • Reagowanie ruchem na wysokie i niskie dźwięki
 • Kształtowanie poczucia rytmu w czasie zabaw i umiejętność jego powtarzania
 • Dobierania właściwego ruchu do słyszanej muzyki
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej, rozpoznawanie ręki prawej i lewej

Popatrzcie na jamniczka” – piosenka

I. Popatrzcie na jamniczka, wyturlał się z koszyczka,

zaczaił się na babcię i porwał babci kapcie.

Ref. A jak spał, a jak spał, taką grzeczną minę miał. 2x

II. Poszarpał chustkę w róże, i zrobił dwie kałuże,

a moją nową lalkę zaciągnął pod wersalkę.

III. A teraz gdzieś ucieka i szczeka, szczeka, szczeka,

łapiemy więc jamniczka, niech wraca do koszyczka.

IV. Pod stołem jest koszyczek, w koszyczku śpi jamniczek.

Jamniczek sobie śpi, pss…jak się zbudzi będzie zły.

 

Zabawy przy rymowance:

Wpadła gruszka do fartuszka, a do tego dwa jabłuszka.

Lecz śliweczka spaść nie chciała, była jeszcze nie dojrzała.

 

Nie jestem sama”– wiersz S. Grabowskiego

Mama biega po pokoju:

ze ścierką, z odkurzaczem, z froterką.

Tata biega po pokoju:

z fajką, z książką, z pomysłami.

A ja siedzę szczęśliwa w pokoju,

gdzie lalka Rozalka, zeszyty, atlasy…

Gdy w domu:

tatuś i mama –

 

 

 

 

 

nie jestem sama.