„Bezpieczne wakacje nad wodą”

Informujemy, że dzieci z naszego przedszkola będą uczestniczyć w kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą”. Organizatorem zajęć jest firma: Dawid Rusin Firma Szkoleniowa, ul. Mikołaja Reja 14, 32-600 Oświęcim.

Program zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje zagadnienia:

  1. cel kampanii „Bezpieczne wakacje nad wodą, bez używek”,
  2. podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli,
  3. gry, zabawy, inscenizacje, śpiew o tematyce bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
  4. pokaz sprzętu stosowanego w ratownictwie wodnym,
  5. zagrożenia podczas zabawy w wodzie, w kontakcie ze sprzętem pływającym i zabawkami służącymi do zabaw w wodzie,
  6. podstawowe znaki obowiązujące nad wodą,
  7. zasady udzielania pomocy osobom tonącym, przekazanie informacji o numerach alarmowych,
  8. właściwe postawy i reakcje dzieci w sytuacjach nietypowych zagrożeń (zgubienie dziecka na plaży lub na basenie).

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w grupach odbędą się 12 czerwca (środa) w godz. od 12.00 do 14.15