Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Ruszaj się z Lionfitness

Drodzy Rodzice!
Dobrze wiecie jak ważnym aspektem życia codziennego jest zdrowe żywienie i regularna aktywność fizyczna. Statystyki biją na alarm: ponad 25% dzieci i ponad 50% dorosłych ma w Polsce nadwagę lub otyłość!!! Nie możemy obok takich danych przechodzić obojętnie. Wiemy jednak, że wprowadzenie odpowiedniej diety i aktywności to trudne do realizacji przedsięwzięcie.
Dlatego nasze Przedszkole dołączyło do projektu „Ruszaj się z Lionfitness”
W ramach programu, eksperci – wykwalifikowani dietetycy i trenerzy, opracowują diety dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz plany treningowe – uwzględniając możliwości danej osoby.
Poniższy filmik w najlepszy sposób obrazuje, czym jest Lionfitness:

Jak dołączyć do projektu?
Aby wziąć udział w projekcie należy skontaktować się z ekspertem Lionfitness i zgłosić chęć przystąpienia do programu. Wszyscy Rodzice dzieci z naszego przedszkola chcący wprowadzić zmiany w swoim trybie życia otrzymają wsparcie ekspertów oraz bezpłatny dostęp do diety i treningu on-line z trenerem na żywo na okres 4 lub 12 tygodni. Szczegóły programów dietetyczno-treningowych dostępne są na stronie www.lionfitness.pl.
Podejmij wyzwanie już dziś!
Zgłoś się po swój bezpłatny pakiet dietetyczno-treningowy. Wyślij maila na adres:
ekspertdieta@lionfitness.pl W treści koniecznie napisz do którego przedszkola chodzi twoje
dziecko i w jakiej miejscowości się ono znajduje. Gorąco zachęcamy do udziału w programie.

regulamin-ruszaj-sie-z-lionfitness

 

Witamy Dzieci, Rodziców i Opiekunów w nowym roku szkolnym 2017/2018

Szczególnie gorąco chcemy powitać nowych wychowanków, którzy po raz pierwszy przyjdą do naszego przedszkola.

Zaczynamy kolejny rok pełen wrażeń, doświadczeń i wesołych zabaw.

Wszystkim dzieciom życzymy wspaniałych i radosnych chwil, wielu nowych przyjaźni oraz niezapomnianych przeżyć w naszym przedszkolu.

Ważne informacje:

Przedszkole czynne w godzinach od 6.30 do 16.30

Oddział w ZSG nr 2 w godzinach od 7.00 do  16.00

Zgodnie z Uchwałą NR 211/523/2014 Rady Miejskiej w Kętach dla Rodzin wielodzietnych istnieje możliwość ulgi lub zwolnienia w odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (wniosek w zakładce Dla Rodziców)

Rodziny chcące uzyskać Kartę Dużej Rodziny składają wniosek Urzędzie Gminy Kęty w Wydziale Świadczeń, ul. Sobieskiego 21 (strona internetowa: http://kdr.kety.pl/)

Firma WizjaNet udostępniła także dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneksu do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy (aneks w zakładce Dla Rodziców).

Wyprawka Przedszkolaka

Grupa I: pantofle, poszwa o wymiarach 240×80 cm, mała poduszka (jasiek), pidżama, poszewka z dużej poduszki, przeznaczona do schowania poszwy, poduszki i pidżamy, ubranie na zmianę, w razie konieczności przebrania dziecka, mały ręcznik.

Pozostałe grupy: pantofle oraz mały ręcznik.

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu: Pierwsze dni dziecka w przedszkolu

Wakacyjne życzenia

Related imageWszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i zaangażowanie w życie przedszkola. 

Naszym przedszkolakom życzymy słonecznych, pełnych przygód i niezapomnianych chwil wakacji. 

Do zobaczenia we wrześniu!

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

INFORMUJEMY, ŻE W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2017/2018 BĘDZIE W PRZEDSZKOLU FUNKCJONOWAŁO PIĘĆ ODDZIAŁÓW (W BUDYNKU PRZEDSZKOLA)

JEDEN ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ZSG NR 2 W KĘTACH DLA DZIECI Z ROCZNIKA 2011

Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli

Zarządzenie nr 1/2017

Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

z dnia 16.03.2017 r.

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, oraz postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art.154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zarządza się,  co następuje:

  • 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego, oraz  postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

 

Lp. Czynność postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania podstawowego Terminy
w postępowania uzupełniającym
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie
do przedszkola.
od 30 marca 2017r.
do 19 kwietnia 2017r
do godz. 15.00
od 19 maja 2017r.
do 29 maja 2017r.
do godz. 15.00
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 5 maja 2017r. 1 czerwca 2017r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego, woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. od 8 maja 2017r.
do 15 maja 2017 r.
do godz. 15.00
od 2 czerwca 2017 r.
do 12 czerwca 2017r.
do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 16 maja 2017r. 13 czerwca 2017r.
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

Zarządzenie nr 2/2017

Dyrektora Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach

z dnia 16.03.2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz art.131 ust 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 r. poz.59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

  • 1

Określa się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach wraz z liczbą punktów przyznaną każdemu z kryteriów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów.

 

L.p. Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kęty Liczba punktów Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
1.  

Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 

32  

Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola

2.  

Dziecko ma ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego

 

16  

Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola

3. Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji 8 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego/ubieganiu się            o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji rodzeństwa dziecka
4. Oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący/ prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym 4 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów             o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub              o pobieraniu nauki

w systemie dziennym

5. Dziecko jest mieszkańcem miejscowości,
w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji
2  

Wniosek o przyjęcie dziecka
do przedszkola

 

6. Rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny 1 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o objęciu rodziny dziecka opieką kuratora sądowego  lub asystenta rodziny
  • 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dzień Autyzmu

56fcf0ed3a5fb_oSerdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące Autyzmu oraz Zespołu Aspergera, które odbędzie się w piątek, 31 marca o godzinie 17.00 na terenie przedszkola. Spotkanie poprowadzi pani Monika Kłeczek, prezes zarządu Stowarzyszenia Aspergera „As” w   Bielsku-Białej.

Podziękowania

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

31 stycznia 2017 r. jest moim ostatnim dniem pracy, dlatego chciałabym podziękować wszystkim za współpracę, za okazaną życzliwość, przyjazną atmosferę naszych kontaktów i pomoc kiedy jej potrzebowałam.

Podziękowania kieruję także do pracowników i emerytowanych pracowników Przedszkola.

Dziękuję za wszystkie dni, które przeżyliśmy w ciągu wspólnej pracy.
Jestem wdzięczna za każdą pogodną chwilę, za uśmiech, i dobre rady…
W ciągu tych wszystkich lat byliście dla mnie najlepszymi przyjaciółmi,
na których zawsze mogłam polegać, którzy zawsze służyli pomocą i wsparciem.
Za to wszystko pragnę dzisiaj podziękować

Szanowni Państwo

Czuję się zaszczycona, że mogłam poznać tak wielu wspaniałych ludzi (tych dorosłych i tych najmłodszych) i pracować w SPWP nr 7 w Kętach.

Z poważaniem

Barbara Bizukojć