O integracji

Integracja przynosi obustronne korzyści

W obecnym roku szkolnym w naszym przedszkolu istnieją dwie grupy integracyjne. Oprócz dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, dodatkowo obecni są w grupach nauczyciele wspomagający, których rolą jest dostosowanie treści programowych do możliwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz integracja całej grupy.

W przedszkolu powołany jest zespół psychologiczno – pedagogiczny, który opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie. Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poza pobytem w grupie z rówieśnikami, uczestniczą w dodatkowych zajęciach:

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
 • zajęcia rehabilitacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne z nauczycielem wspomagającym

Zajęcia te mają na celu wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością, wyrównywanie, korygowanie ich braków. W trakcie zajęć specjaliści wykorzystują różne metody pracy lub wprowadzają ich elementy:

 • Pedagogika Zabawy
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Symultaniczno- sekwencyjna metoda wczesnej nauki czytania prof. Cieszyńskiej
 • Wybrane techniki relaksacyjne
 • Elementy integracji sensorycznej
 • Metoda porannego kręgu

Z pewnością wielu z Państwa miało obawy przed posłaniem swojej pociechy do grupy integracyjnej. Dla wielu z nas problem niepełnosprawności jest nadal nieznany i obcy. Mam nadzieję, że po przeczytaniu poniższych informacji stwierdzą Państwo, iż był to dobry wybór.

Dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników.
 • Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).
 • Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
 • Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej   samodzielną osobą.
 • Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności
 • Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa

Dla zdrowych rówieśników:

 • Przedszkole stwarza możliwość indywidualnego podejścia do każdego dziecka ( mało liczne grupy) oraz indywidualnego rozwijania zdolności
 • Dzieci mogą korzystać w placówce z pomocy specjalistów takich jak logopeda czy psycholog
 • Dzieci są bardziej uspołecznione
 • Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności
 • Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa

Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa. Małe dzieci wolne są od uprzedzeń i przesądów, które istnieją w mentalności wielu dorosłyc

 

,,Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

Maria Grzegorzewska