Dyżur wakacyjny


2020-05-13

Drodzy Rodzice,

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w Gminie Kęty planowany jest dyżur wakacyjny organizowany w czterech przedszkolach. W przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na organizację dyżuru w poniższej formie może nastąpić zmiana zasad jego realizacji.

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Kęty pełnić będą następujące przedszkola:

Lipiec:

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 7 w Kętach
 https://spwp7.edukacja.kety.pl/

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Witkowicach

http://www.zspwitkowice.edukacja.kety.pl

Sierpień:

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 9 w Kętach

https://spwp9.edukacja.kety.pl/

- Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego w Łękach

http://www.zspleki.edukacja.kety.pl/

 

Nabór przeprowadzony zostanie przez dyżurujące przedszkola od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 29 maja 2020 roku do godz. 14.00. Warunkiem koniecznym do udziału w rekrutacji jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej na adres e-mail przedszkola do którego chcą Państwo zapisać swoje dziecko lub w wersji papierowej w jego siedzibie. (dokumenty do pobrania na stronie dyżurującego przedszkola)

Dyżur wakacyjny w gminnych przedszkolach będzie organizowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

Dyżur wakacyjny będzie realizowany w przypadku braku okoliczności wyłączających działalność jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie

Regulamin

Deklaracja potwierdzenia woli przyjęcia na dyżur wakacyjny

Wniosek - dyżur wakacyjny