INFORMACJE DLA RODZICÓW


2020-08-28

Drodzy Rodzice!

Przedszkole od 1 września 2020 r. jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Natomiast oddział szkolny w SP nr 2 czynny jest w godzinach od 07.00 do 16.00.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci:

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do 8:15. Odbieranie dzieci po podwieczorku po 14:15. Ilość osób przebywająca w szatni będzie ograniczona. Jeden rodzic z dzieckiem mają możliwość wejścia do szatni przedszkolnej przy zachowaniu odstępów 1,5 metra od innych rodziców. Przy wejściu rodzic zakłada maseczkę i dezynfekuje ręce. Dzieci myją ręce mydełkiem.

W oddziale szkolnym SP nr 2 dzieci odbierane są przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły.