INFORMACJE DLA RODZICÓW


2021-08-31

Drodzy Rodzice!

Przedszkole od 1 września 2021 r. jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Natomiast oddział szkolny w SP nr 2 czynny jest w godzinach od 07.00 do 16.00.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci:

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola najpóźniej do 8:20. Odbieranie dzieci po podwieczorku po 14:15. Przypominamy o konieczności odbijania kart magnetycznych przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci z przedszkola.