Międzynarodowy Dzień Tolerancji w grupie IV


2020-11-16

Każdy inny, wszyscy wyjątkowi i niepowtarzalni - takie hasło przyświecało dzieciom na zajęciach przeprowadzonych 16 listopada z okazji ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Dzieci poprzez zabawę poznawały dzieci z różnych zakątków świata oraz świat dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Obchodząc Dzień Tolerancji w przedszkolu mieliśmy na celu kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, a w szczególności akceptacji odmienności innych i uwrażliwienia na uczucia innych.