Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


2020-08-31

Drodzy Rodzice!


Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie

Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie