Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie SPWP Nr 7


2020-05-08

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie
Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr 7 w Kętach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z niniejszą procedurą dotyczącą wszystkich pracowników Przedszkola, dzieci uczęszczające do Przedszkola, rodziców wychowanków oraz wszystkie osoby przebywające na terenie placówki w trakcie trwania pandemii COVID-19.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli