Święto Niepodległości gr.III


2020-11-11

Przed Świętem Niepodległości w gr. III rozmawialiśmy na temat ,,Dlaczego jest Święto Niepodległości i co to oznacza?" Dzieci w przystępny sposób dowiedziały się, że kiedyś w naszej Ojczyźnie nie wolno było mówić po polsku i kraj był podzielony na trzy części do momentu zwycięskich walk 100 lat temu.Wspólnie słuchaliśmy piosenki "Jestem Polakiem" oraz hymnu narodowego "Mazurka Dąbrowskiego". Rozmawialiśmy także o polskich symbolach narodowych

słuchając ilustrowanego wiersza Władysława Bełzy " Polak mały". Dzieci wykonały pracę plastyczną łącząc 3 elementy, by powstała Polska i naklejały na niej flagę i orła białego.

Do domu dzieci zabrały biało-czerwone kwiaty dla uczczenia Święta Niepodległości.