Kontakt

SPWP_nr_7_Budynek

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 7

ul. Żwirki i Wigury 15

32-650 Kęty

Dyrektor: mgr Jolanta Musiał

telefon: 33 845 39 36

e-mail: spwp7@edukacja.kety.pl