Wydarzenia


UWAGA!
Rodzice zainteresowani pobytem dziecka w przedszkolu

zobowiązani są wcześniej zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola tel. 33 845 39 36.

Prosimy rodziców o zapoznanie się w wytycznymi GIS, MEN, MZ oraz z  Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie SPWP nr 7 w Kętach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, a w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola dostarczenie wypełnionych i podpisanych: OŚWIADCZENIA I DEKLARACJI
Informujemy, że nadal będziemy Państwa wspierali w pracy dydaktycznej z dziećmi.