O nas


Jesteśmy przedszkolem  z 6 oddziałami ( 5 oddziałów, w tym pięć integracyjnych znajdują się w budynku przedszkola, jeden oddział zamiejscowy znajduje się w SP nr 2). Nasze przedszkole to miejsce pełne ciepła i radości, w którym każdy przedszkolak odnajduje zarówno przyjaźń, jak i radość z odkrywania otaczającego go świata. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji swojej osoby, równowagi emocjonalnej poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Natomiast oddział szkolny w SP nr 2 czynny jest w godzinach od 07.00 do 16.00. Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest "Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego" obowiązują od 7.00 do 12.00.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu. Dodatkowo istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za wyżywienie.
W budynku znajduje się 5 sal - dużych, jasnych, kolorowych, estetycznych - dobrze wyposażonych w zabawki, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. W roku 2017 została przeprowadzona kompleksowa modernizacja pomieszczeń kuchennych wraz zapleczem. Ponadto dysponujemy dużym ogrodem, który jest pełen zieleni. Nauczyciele to kreatywni pedagodzy posiadający wysokie kwalifikacje, doświadczenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. Swoja pracę opierają na dialogu z rodzicami, którzy pełnią ważną rolę w codziennym życiu placówki. Dzieciom niepełnosprawnym pomagają również zatrudnieni specjaliści - oligofrenopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta autyzmu, surdopedagog oraz tyflopedagog.
O wizerunek naszej placówki dbają także pracownicy obsługi, dzięki którym m.in. nasze dzieci smacznie i zdrowo jedzą, a każdy kącik lśni czystością. Oferta naszego przedszkola:- organizujemy zajęcia w grupach, zespołach, indywidualnie,- zachęcamy nasze dzieci do samodzielnego planowania dnia pracy- w tworzeniu ofert edukacyjnych bierzemy pod uwagę ich zainteresowania, zdolności i umiejętności. Stawiamy na wielozmysłowe poznanie otaczającej rzeczywistości- oferujemy naszym wychowankom zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji: matematycznej, komunikacyjnej, językowej, artystycznej, w tym zajęcia umuzykalniające, warsztaty plastyczne,- ważne są dla nas zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego i edukacji ekologicznej. 
W przedszkolu prowadzone są zajęcia z nauki kodowania i programowania z wykorzystaniem klocków EduMatrix oraz tablicy interaktywnej.

Ponadto:- uczestniczymy w ogólnopolskich konkursach plastycznych- organizujemy uroczystości wewnętrzne np. Dzień Pluszowego Misia, Dzień Bajkowej Postaci, spotkania wigilijne- zapraszamy Babcie i Dziadków, Rodziców na uroczystości związane z ich świętem- zapraszamy do przedszkola ciekawych gości: grupy teatralne, strażaków, leśników, policjantów, lekarzy itp.- współpracujemy z Domem Kultury, Miejską Biblioteką, Muzeum- należymy do Klubu Czytających Przedszkoli w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom"- uczestniczymy w wielu dodatkowych programach: Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Zdrowego Przedszkolaka- wyjeżdżamy na wycieczki .Nauczyciele w pracy z dziećmi korzystają z wielu metod psychologicznych i pedagogicznych. Są to m.in.:- elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;- elementy Metody Dobrego Startu - M. Bogdanowicz;- elementy metody - Pedagogika Zabawy;- wybrane techniki relaksacyjne;- elementy metody C.Orffa;- elementy metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss;- elementy muzykoterapii;- bajkoterapia.
Nasze dzieci uczą się przede wszystkim poprzez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania dzieciom niezbędnych umiejętności i wiedzy o otaczającym je świecie.