Inspektor Ochrony Danych


INFORMUJEMY, ŻE KONTAKT
Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W SAMORZĄDOWEJ PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W KĘTACH
PANEM PAWŁEM LIS
JEST MOŻLIWY POD ADRESEM:

spwp7@edukacja.kety.pl