Dzień Tolerancji w grupie V


2020-11-19

Podczas obchodów Światowego Dnia Tolerancji hasłem przewodnim w grupie V było: „Każdy jest inny, równy, wyjątkowy”. Celem zajęć było uwrażliwienie dzieci na osoby niepełnosprawne, a także przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z nimi. Wytłumaczyliśmy sobie trudne pojęcia charakteryzujące tolerancję, z których stworzyliśmy słoneczko – symbolizujące przyjaźń, zgodę i wyrozumiałość.  Następnie staraliśmy się zrozumieć i doświadczyć trudności, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne biorąc udział w ćwiczeniach rozwijających percepcję wzrokową, słuchową i ruchową: "Tor przeszkód", "Kalambury", "Rysowanie siebie ręką, która na co dzień się nie  posługujemy”. Dzieci słuchały również opowiadania pt.: „Brzydkie kaczątko”, które porusza temat odmienności i braku akceptacji w grupie. Przedszkolaki przypomniały sobie, że nie należy oceniać po wyglądzie czy pochodzeniu oraz uzmysłowiły sobie, że inne nie znaczy gorsze. Dzieci w grupach próbowały ułożyć wyraz TOLERANCJA z rozsypanki literowej, a jako podsumowanie wykonały plakat pt: „Tolerancyjni na co dzień i od święta”.